یادداشت

نقدهای فنی و تکنیکال سینما

نگاهی به فیلم مطرب

مصطفی کیایی جزو فیلمساز های شاخص و محترم سینمای ایران است و همین مطرح بودن و شاخص بودنش باعث می شود که وقتی فیلم تازه ای می سازد، همه توجه…